Konzervativní léčba padání vlasůDiskuze Více vlasů.cz » Konzervativní léčba padání vlasů »

Serenoa plazivá, čili Serenoa repens a GS Triomen

Autor Serenoa plazivá, čili Serenoa repens a GS Triomen
xxx
Záznamy o použití fytoterapie BHP pochází z Egypta už ze 13. století před Kristem a je hodně rozšířená i v současné době. V roce 1993 reprezentovala alternativní fytoterapie např. takřka 50% léků používaných při léčení tohoto onemocnění, zatímco pouze 5% tvořily alfa-blokátory a dalších 5% inhibitory 5-alfa reduktázy (Di Silverio et al., 1993). V Německu a v Rakousku je v linii prvního kontaktu využívána fytoterapie BHP dokonce ve více než 90% všech případů (Buck, 1996). V USA je fytoterapie BHP dostupná ve formě dietních suplementů, které mají sloužit ”udržování zdravé prostaty” a k neškodnému léčení symptomů tohoto onemocnění (Wilt et al, 1998).
I když se při fytoterapii BHP používá asi 30 rozdílných látek (Lowe & Ku, 1996), nejčastějším lékem je extrakt sušeného zralého plodu z americké trpasličí palmy Serenoa plazivá, čili Serenoa repens či Serenoa serrulata, botanickým názvem Sabal Serrulata nebo Sabalis Serrulatae. Preparáty mají nejrůznější názvy, vedle finského Prostamaxu je to TruNature Saw Palmetto, Permixon, PA109, Curbicin, Prostagalen, Prostaselect, Prostavigo, Strogen forte, Sabal, Sabal Fructus, Fructus Serenoae, Sägepalme, Sägepalmenfrüchte, atd.
Dalšími fytoterapeutickými prostředky, používanými u BHP, jsou beta-sitosteroly, cernilton (švédský pylový extrakt) a Pygeum Africanum (africká švestka, obsahující steroly).
Serenoa repens (dále SR) obsahuje tyto aktivní substance: steroidní saponiny, mastné kyseliny (kapriová, kapryliová, kaproiová, lauriová, palmitová, myristová, stearová, linolová, linolénová, arachidonová a zejména olejová a jejich etylové estery), fytosteroly (beta-sitosterol, masterol, cykloartenol, terol, cykloartenol, lupeol, lupenon a 24-metyl-cykloartenol), prchavé oleje, pryskyřice a taniny.
Již na začátku 18. století používali američtí Indiáni plody této rostliny jako celkové tonikum, k povzbuzení chuti k jídlu a k léčení testikulární atrofie, impotence, erektilní dysfunkce, sníženého mužského libida a otoku prostaty (Lowe & Ku, 1996). Plody SR byly rovněž doporučovány ženám pro léčení neplodnosti a bolestivých period a při laktaci. O století později nacházíme i v lékařské odborné literatuře zmínky o využití plodů SR při léčení otoku prostaty.
SR, nazývaná rovněž jako pilovitá (vroubkovaná) palma nebo palma podobná větrnému mlýnu, roste v jihovýchodní části USA, od jižní Karoliny až k jižní části řeky Mississippi, prakticky ve všech částech Floridy. SR má široké vějířovité listy a její tmavě červené plody jsou chráněny tlustým lupenem na malém stonku, připevněném ke kmenu. Tvrdé pilovité zuby kolem řapíku nebo stonků listů mohou při trhání plodu způsobit poranění. Kvete od prosince do března a plodí nachově červené plody od dubna do října.
Otužilá neporušená SR je velmi odolná proti ohni, proto často roste v oblastech, ve kterých vzniká často požár. Bylo popsáno, že tyto rostliny odolaly rozsáhlému ohni a za 4 roky, po které bylo v důsledku vysoké teploty redukováno množství sacharidů v rostlině, začaly kvést a plodit ovoce po dalších 6 let.
Z plodů SR, kterých je na jedné rostlině 100 až 400, vzniká šťáva, jejíž chuť a vůně dala příčinu ke vzniku četných diskusí. Jedni tvrdí, že chutná hrozně, jiní našli v této šťávě zalíbení a její chuť přirovnávají k chuti jemného vína. Je však třeba vědět, že pro výrobu extraktu se nepoužívají čerstvé plody, ale plody sušené, které jsou zamrazeny a jemně rozemlety tak, aby jejich aktivní složky, tj. mastné kyseliny, byly uchráněny před horkem a třením, které vznikají při konvenčním mletí těchto plodů.
Po celá staletí je známo, že SR působí jako potravinové tonikum a podporuje zdravou chuť k jídlu a hladké trávení. Působí rovněž pozitivně na štítnou žlázu a napomáhá regulaci pohlavního vývoje a normalizaci aktivity pohlavních žláz a orgánů. Hlavní pozornost je však zaměřena na její pozitivní ovlivnění BHP - jednak inhibuje účinek DHT, neboť brání jeho vazbě na buňky prostaty, jednak brání prostatické konverzi testosteronu na DHT a tím udržuje prostatu v normální funkci. Pro tento svůj účinek je SR nazývána ”plant catheter” - rostlinný katétr. Vedle toho působí SR i jako afrodiziakum, a to jak u mužů, tak i u žen, a jako sexuální stimulans. Patří rovněž k několika málo rostlinám, jejichž výtažky působí anabolicky na většinu tkání lidského organismu.

Mechanismus účinku SR
Není příliš známý a neexistuje o něm prakticky žádný vědecky potvrzený důkaz (Lowe & Ku, 1996). Uvažuje se, že mění metabolismus cholesterolu (Cristensen & Bruskewitz, 1990), účinkuje antiestrogenně (první frakce - inhibice nukleárních receptorů estrogenu ve zbytnělé prostatě) (Miller, 1996), antiandrogenně (druhá frakce - inhibice androgenních receptorů) (Di Silverio, 1992) a protizánětlivě (Marwick, 1995, McGuire, 1987) a redukuje vazební globulin pohlavních hormonů (DiSilverio et al., 1992). Lipidosterolický extrakt SR inhibuje jak typ 1, tak typ 2 isoenzymu 5-alfa reduktázy a interferuje s vazbou DHT na cytosolické androgenové receptory buněk prostaty (Plosker & Brogden, 1996). Jinými slovy nemění výrazně hladinu testosteronu nebo FSH či LH (Casarosa et al., 1988), ale brání konverzi testosteronu na DHT; protože DHT způsobuje hyperplazii buněk prostaty, dochází působením SR i k inhibici tohoto zbytnění.
V loňském roce Goepel et al. (1999) zjistili, že extrakt z RS inhibuje alfa 1-adrenoceptory. Jestliže biologická dostupnost
a další farmakokinetické účinky těchto látek jsou podobné jako u blokátorů alfa 1-adrenoceptorů, potom může tento receptorový antagonismus být i příčinou léčebného účinku tohoto extraktu u pacientů se symptomy dolního močového traktu, svědčící pro BHP - SR působí jako alfa-1 blokátor.
Je velmi důležité, že SR neovlivňuje hladinu PSA a tím nemaskuje riziko rakoviny prostaty (Lowe & Ku, 1996). Je velmi zajímavé, že extrakt SR je rovněž doporučován jako tonikum při léčení kachektizujících stavů a poruch růstu. Existují jakési předběžné důkazy o tom, že SR lze využít při terapii hypotyreózy a jako expektorancia u astmatu a chronické bronchitidy (působí na slizniční membrány zejména v bronchiální oblasti).
Poměrně četné literární údaje přesvědčují o tom, že SR (ať už samostatně nebo v kombinaci s dalšími fytoterapeutickými látkami) zmírňuje u mužů symptomy, provázející BHP, u více než čtvrtiny pacientů. Působí jako diuretikum a tonikum močového měchýře a při srovnávání s placebem působí SR pozitivně na nokturii (25%), zvyšuje maximální a průměrný průtok moči močovou trubicí (24% až 28%) a pozitivně ovlivňuje reziduální močový objem (43%). Perorální podání 160 mg SR 2-krát denně po dobu 1 až 3 měsíců zlepšilo symptomy dysurie a další výše uvedené objektivní ukazatele BHP (Champault et al., 1984, Plosker & Brogden, 1996). Gerber et al. (1998) zjistili, že dávka 160 mg SR 2-krát denně se velmi dobře snáší a po dvou, čtyřech a šesti měsících terapie významně zlepšuje symptomy dolní části močového traktu u mužů s BHP. Na druhé straně je však třeba přiznat, že nezjistili žádnou významnou změnu u ukazatelů obstrukce močové trubice.
Při této příležitosti bych však chtěl varovat před přílišným optimizmem, protože velká část studií nesrovnávala účinky SR
s účinky placeba. Při srovnávání s finasteridem se prokázalo, že SR má prakticky stejné účinky na urologickou symptomatologii (Plosker & Brogden, 1996, JAMA 1998), má však méně vedlejších účinků (nižší frekvence erektilních dysfunkcí), je méně toxický (osobní sdělení Dr. RA Finka) a je lacinější (Wilt et al., 1998).
Je známo, že virilismus a hirsutismus jsou vyvolány buď excesivní androgenní stimulací anebo excesivní citlivostí efektorových buněk na tyto hormony (Magdy, 1988). Novější studie potvrdily, že 5-alfa reduktáza může napomáhat i k hirzutismu
a vypadávání vlasů u žen. Protože finasterid (Proscar) blokuje účinek 5-alfa reduktázy, již za půl roku po jeho pravidelné aplikaci dochází ke zmenšení řídnutí vlasů a známek hirzutismu (Lucas, 1995). Vzhledem k tomu, že SR působí stejně jako Proscar (blokuje vazbu DHT na receptory), je lacinější a nepodléhá lékařské preskripci, je toto zjištění velmi zajímavé. V této souvislosti je však třeba upozornit na to, že vypadávání vlasů má i imunitní aspekt, destruující vlasový folikul, který samozřejmě žádným z těchto přípravků ovlivnit nelze!
Existují nepříliš přesvědčivé informace o tom, že SR stimuluje zvětšování prsů a laktaci po porodu a že redukuje ovariální
a uterinní iritabilitu.
Inhibice 5-alfa reduktázy může také zabránit vzniku akné, způsobené právě zvýšenou koncentrací 5-alfa reduktázy v kůži
a nadprodukcí DHT (Thiboutot et al., 1995). Velmi zajímavé je zjištění, že u starších osob s akné (!!!) se v kůži nachází určitý izoenzym 5-alfa reduktázy, který pomocí Proscaru inhibovat nelze, zatímco pomocí SR ano (Iehle et al., 1995)!
Je známo, že k erektilní dysfunkci dochází nejen v důsledku poklesu produkce pohlavních hormonů, zhoršené cirkulace
v oblastí genitálu a aplikace některých léků, ale také v důsledku zvětšené prostaty. A tak je logická indikace SA jako afrodiziaka. Podobně (tedy jako afrodiziakum) působí SR i na ženy. Tvrdí se, že SR zvyšuje libido i sexuální výkonnost ženy, působí proti impotenci a frigiditě. Nelze se divit, že na trhu se prodávaly potravinové doplňky SR pod reklamou ”sexuální pilulky 90. let”. Vzhledem k tomu, že má podobný účinek jako některé hormony, nesmí ho používat těhotné ženy. Plody SR jsou doporučovány rovněž při podpoře léčení kachektizujících nemocí a hypotyreózách. SR je považován za relativně dobré expektorans u chronických bronchitid a astmatu. Přehled o indikacích a účinnosti plodů SR je uveden v tab. 2.
Za Tomika
xxx -> To vypadá jako že je to lék na všechno :-)
Díval jsem se co to obsahuje a to např v přípravku Prostaben a když jsem se podíval na složení tak jsem si říkal, že asi spletli název, protože tam je vše na podporu růstu vlasů :-

------------------------------------
Téma jsem založil z příspěvků, které byly nevhodně umístěny v tématu Moje zkušenosti. Toto je odpověď Tomika, který je členem.
Lukáš Vodička - administrátor
xxx
No je ale fakt,ze z jinyho zdroje jsem vycetl,ze hladinu DHT beta sitosterol snizuje prave snad jen v prostate,coz se mi sice zrovna nezda,ale na druhou stranu by to vysvetlovalo ten nazev a fakt,ze jsem na netu nasel jedinej (a zdal se mi ne zrovna verohodnej)pripravek z extraktu SR primarne urcenej k lecbe a.alopecie.(www.bwy.cz...nazev Beta Sitosterol)Vzhledem k tomu,ze jsou ale vedlejsi ucinky oproti finasteridu min casty,zkusim to.Konkretne GS Triomen,ve kterym je 500mg na tabletku vytazku,coz je asi nejvic,co jsem kde videl..
tomik
xxx:
Ale když obsahuje ten výtažek z "Serenoa repens", tak na to musí mít stejný vliv jako ostatní přípravky které to obsahují ne ?
Kde jsi to četl ? Je ale zajímavé že proti ostatním je docela levný ...
Já to možná zkusím ... ;-) akorát nevím jaké zvolit dávkování, jestli stejné jako u léčení prostaty ? U jiných přípravků jsem někde myslím četl, že stačí brát polovinu, tak nevím :-)

A nebo si tu palmu někde seženu a budu to pěstovat doma :-))))
xxx
Ted nevim,jestli jsem tvuj prvni dotaz spravne pobral,ale ten Triomen ma krom nejvetsiho obsahu SR ï dalsi latky,ktery ten efekt podporujou,navic se mi jevi GS jako 'poctiva' firma,jinak vliv by mel bejt samo stejnej...Vsechna infa mam z netu,do Googlu jsem zadal nazev ty kyti,dal betasitosterol a pak fytostreloly,vali se toho vsude dost,ale dost dobrej je clanek na nakym kulturistickym serveru,tam prave pise,ze tu hladinu snizuje jen v prostate a taky zminuje fakt,ze telo udajne dokaze vyuzit pouhych 5%..Budu brat asi pulku tabletky 2*denne..Jestli se to osvedci,tak ji nebudes pestovat sam:)Ale nevim...Co zrovna uzivas zevne?Ja doted Eucapil,cca.2mesice,ale prijde mi,ze i kdyby to melo pozitivní vliv,prevazi ho negativni vliv alkoholu,vlasy jsou presuseny,bez pigmentu,nic moc...
tomik
xxx
Já těď pužívám pořád Regaine, a taky se mi už nechce pořád něco plácat 2x denně na hlavu ... a tohle bude mít asi větší účinek :-)
tomik
xxx
Tak jsem se konečně kouknul na ten GS Triomen a vypadá taky zajímavě, ale když porovnávám obsah tak mi přijde ten Prostaben o něco lepší, ale nevím .... teď nevím který koupit :-)
Ale ten GS Triomen má zas 500 mg SR a Prostaben 160 mg,

Ale když se zas koukneš co dále obsahuje Prostaben tak je toho podle mě víc:
Pygeum africanum, Olej z dýňových semen, Vápník, Fosfor, Vitamín E, Zinek, Lykopen, Kyselina listová, Selen, Vitamín D
xxx
No doufam,bylo by to super,jen si polknout tabletku a bejt v poho:)Ale jak uz jsem psal,bude to spis jen takovej pokus,pac to uz by to zrali vsichni:)Co se tyce tvyho dilema,na Prostaben jsem taky koukal,ale myslim,ze smerodatny je mnozstvi SR,ty ostatni veci do sebe hazim v podobe tabletek Reghaar..k tomu mam jeste Methioniny.Cetl jsi ten clanek na tom kulturistickym webu?
tomik
xxx
ne ne, ještě nečetl, musím ho najít ...
hlavně to chce chvíli škoušet protože říct si za 2 měsíce, že to nezabírá je podle mě brzo, chce to brtá minimálně 4 měsíce.
xxx
Ja vim,se rika minimalne 3mesice,vzhledem k tomu,ze to ale nebude zadnej wopruz aplikace a nehrozi tu dalsi vypadavani(narozdil od tech zevnich sajrajtu),klido vydrzim
tomik
Bude to asi někde v tomto, ještě jsem to ale nečetl je to pěkně dlouhý :-D

http://www.bodybuilding.cz/prazak/fytosteroly_a_jejich_moznosti_update _I_dil.html

http://www.bodybuilding.cz/prazak/fytosteroly_a_jejich_moznosti_update _II_dil.html

http://www.bodybuilding.cz/prazak/fytosteroly_a_sranda_o_diosgeninu_up date_III_dil.html

Tak ja ho asi koupim co nejdříve a zkusím to, jdeš do toho taky ? Schválně si napíšu co vše k tomu budu brát a za jak dlouho to bude/nebude mít nějaké účinky ...
Anonymní
supr, budete pokusní králíci tohoto fóra a za 3 měsíce nám ostatním dáte vědět a my se do toho pak třeba pustíme taky :o)
tomik
Anonymní
Taky zkus něco, ať je s čím porovnávat :-)))
No myslím, že kdyby za 3 měsíce byl dobrý výsledek, tak by ses do to nepustil "třeba", ale letěl bys do nejbližší lékárny pro GS Triomen :-))))))

xxx
Jak jsi na tom ty s vlasama ? Jako jestli je máš např. jen řidší, nebo už někde pleš ... ?
xxx
tomik
Cau,jo,to je wono:)Co na to rikas?Uz to zobes?:)Mam tak 4cm ctverecnich kouty na kazdy strane a zda se mi a taky celkove predni vlasova liie ustoupila,ale kdyby se to ted zastavilo,tak je to jeste klidu.Problem je prave v tom,ze uz celkem pul roku se s tim snazim neco delat,ale zda se mi to cim dal horsi,druha vec je to,ze poznam kulovy,protoze clovek se vidi denne v zrcadle a tak je to dost tezky posoudit,zvlast kdyz jsou ty vlasy furt zvadly a bez pigmentu po tom alkoholu,chtelo by to mit doma fototrichogram(nebo jak se tomu nadava:))A jinak vlasy mam ridsi jen po tech krajich,jde to klasicky postupne:(mej se
tomik
xxx
ještě to nemám ale v podnělí si to koupím a začnu zobat :-)))
já mám zas vlasy řidší .. teď je to sice mnohem lepší ale podle mě to bylo ještě lepší, viz fotky v "moje zkušenosti" a vlasy už nejsou tak hezky černý a silný. Ale s tím alkoholem nevím .. ja používal Regaine a vlasy byly krásně siilný a černý a nevadilo jim to ... a teď se mi zas zdají světlejší a asi i slabší ...
co to je ten "fototrichogram" ?
Sasa
tomik,to jsem ja,XXX:)Fototrichogram je zarizeni,kterym se zjistuje momntalni pocet vlasu v anagenu(rustova faze) a naopak pocet tech,co jdou do haje,vyhoda je,ze se oproti zakladni metode nemusi vlasy vytrhavat..Ale tohle je muj poznatek,nevim,jestli zcela presnej,kdyztak se zas radsi nekam mrnkni:)Jinak je problem v tom,ze to zarizeni maj malokde,jinak by to bylo v poho,pac bys vzdycky neco zkusil na ty 3-4 mesice a pak si jen overil(s jistotou),jestli to ma efekt,nebo je to ztrata penez...Co se tyce minoxidilu(uc.latka Regainu),je to u nas pekne zatahly,koukal jsem na nakej americkej web,a tam uz lidi kecaj o 15% koncentraci...do tej bych sel:)Jo a ty vlasy jsi teda presuseny nemel?Chtelo by to neco bez alkoholu,ale nic takovyho jsem nikde zatim nevidel:(
tomik
Sasa
tyjo 15% hmm to je dost ...
tak o tom fototrichogramu jsem slyšel poprvé .. zkusím si o tom něco najít :-)
No když na tom bylyl moje vlasy nejlépe tak byly krásně tmavé silné a bez žádných problémů akorát při používání regaine byla pokožka tak trochu jakoby mastná nebo jak bych to řekl ...
Ještě jestli se můžu zeptat, kolik ti je ?
tomik
xxx
Tak už mám GS Triomen doma, akorát problém je v tom, že asi nepůjde dobře půlit, protože je to v těch takových kapslích, jako např. Methionin.
Tak ho asi budu brát ráno :-)
Ondra
Kolik jsi za něj dal, je to na předpis a nebo volně v prodeji?Díky za info.
tomik
Ondra
Je volně v prodeji a stál 178 kč - 30 tablet, takže na měsíc.
Budu ho brát tak 4 měsíce a pak zhodnotím jestli jsou nějaké výsledky nebo né.
mara
zkousel jste nekdo ten beta sitosterol,
ja ho beru asi 3tydny a je mi psychicky lip ale na vlasech to jeste poznat neni, takze doufam casem
nebo o nem vite neco co ja ne?
Sasa
tomik
Ahoj,19,tobe?:)Tak Triomena budu mit az od pristiho tejdne,se tesim,docela me mrzi,ze to nejde delit,ale holt budui brat 2denne,4mesice me to nezabije..Docela by me zajimalo,kolik bude stat to klonovani,mam pocit,ze to pro 'normalni' smrtelniky dostupny prilis nebude:(
tomik
Sasa
Mě je 21.
Nj když se tak dívám na přiložený leták, tak by to asi chtělo brát 2 denně.
Leoš
Zdar chlapy ,proč vás napadlo brát GS Triomen??? co je na něm účinné?
tomik
Leoš
stačí si přečíst první příspěvek, obsahuje "Serenoa repens"
Pavel
Kurnik chlapy vy ste mě tak zblbly, že sem si Triomen taky koupil, doufám jen že nejste nastrčení prodejci z GS :) a že to zabere.....
tomik
Pavel
Slíbit ti nemůžeme nic, ale nastrčení prodejci z GS opravdu nejsme.
Aspoň nás bude víc na testování.
Kolik ti je a jak jsi na tom s vlasama ?
Jak budeš brát GS Triomen ? (já beru 2 denně).
Pavel
tomik:
Je mě 25, vlasy začaly dělat blbosti už zhruba v 18ti - začal se mě dělat nenápadný koutek na levé straně, pořád sem si říkal že s tím musím něco dělat, ale nějak skutek utek....
Poslední rok se to ale nějak rozjelo a zvětšily se mě kouty už na obou stranách znatelně.....
Začal sem GS brát taky 2x denně...
Petr Swetr Kilometr
Po několikanásobném opakování nasazení GS TRIOMENU (v souvislosti s léčbou chronického zánětu prostaty) mi vždy začali silně padat vlasy! Po jeho vysazení vypadávání odeznělo! Doporučuji dávat velkého bacha. GS TRIOMEN mojí prostatě zjevně nepomohl, v peněžence vytvořil tornádo, a připravil mně o dost vlasů. Zůstalo mi doma půl velkého balení, chcete to někdo zkusit????
tomik
Hmm to nezní zrovna nejlépe :-/
Ale nebudu dělat předčasné závěry, počkám na výsledky ...
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . >>
Konzervativní léčba padání vlasůDiskuze Více vlasů.cz » Konzervativní léčba padání vlasů »

Serenoa plazivá, čili Serenoa repens a GS Triomen

Váš příspěvek:
  :-) ;) ;) ;) :-( ...    Tučně Kurzívou Podtrženě    Odkaz na www stránku Link na YouTube video  

Přejít na forum: 

Pohání online community script miniBB™ © 2001-2019  |  Optimalizace pro vyhledávače od SiteLab © 2003-2019